Oprichting van offshore bedrijven :

 

Een vennootschap zonder privé-aansprakelijkheid met aandeelhouders waar de verantwoordelijkheid wordt beperkt per aandeel (LTD), en hierdoor de meest voorkomende ondernemingsvorm is. De oprichting van een Limited Company is een interessante keuze voor vele zelfstandigen daar de persoonlijke bezittingen totaal gescheiden blijven van het financieel leven van de vennootschap.

EEN LIMITED COMPANY IS VEEL GOEDKOPER DAN EEN BVBA

De oprichtingskosten voor een pack limited + gcv liggen gevoelig lager dan deze voor een BVBA.

Geheel zonder oprichtersaansprakelijkheid daar bij een BVBA deze drie jaar geldt...

GEEN KAPITAALVOLSTORTING VEREIST

Bij het oprichten van een BVBA dient concreet 18.600 € volstort te zijn. Indien de volstorting gedeeltelijk gebeurt zijn de oprichters privé aansprakelijk. De LTD kent deze verplichting niet.

GEEN PRIVE-AANSPRAKELIJKHEID

Uw privé eigendom is altijd veilig.

DE LTD IS WETTELIJK BESCHERMD IN BELGIE

Volgens de Europese wetgeving ( richtlijn 68/151/EEG van de Europese Gemeenschap ) is de Ltd gelijkgesteld aan een vennootschap naar Belgisch recht, dus volledig erkend. Met een Ltd is een bedrijfskrediet en/of leasing mogelijk. U beschikt over een Belgisch BTW- en ondernemersnummer. Optioneel zijn anonieme aandelen mogelijk met een ongelimiteerd aantal aandeelhouders en een eenvoudige procedure bij aandelenoverdracht.


Offshoring Accounting - De Limited is wettelijk erkend :

Sinds september 2003 is de Limited wettelijk erkend in Belgïe.

 • Het Europees hof heeft in het arrest (C167/01) van d.d. 23 september 2003 besloten dat alle vennootschappen van de Europese Unie gelijk zijn.
 • Een Limited is probleemloos in te schrijven in het Belgische KBO en wordt wettelijk erkend en beschikt men dan over een Belgisch ondernemingsnummer.
 • In Engeland bestaan er geen fiscale verplichtingen en bestaat er geen BTW- en belastingsplicht. Er is enkel sprake van een jaarlijkse aangifte, die wij uiteraard voor u kunnen verzorgen.

Overtuig U zelf :

In het Belgisch wetboek van vennootschappen, boek IV titel V onder punt (1.1.3) bijkantoor art. 81 t/m 87, staat de wettelijke toelating. U kunt deze artikels lezen op de site van het Ministerie van Economische zaken.

 • U KAN ZONDER ENIG PROBLEEM HANDEL DRIJVEN IN BELGIE MET DEZE ONDERNEMINGSVORM, ALSOOK IN HET BUITENLAND EN U BESCHIKT OVER EEN BELGISCH ONDERNEMINGSNUMMER.
 • ER GELDT GEEN PRIVE-AANSPRAKELIJKHEID EN EVENMIN EEN OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID. ZELFS INDIEN U FAILLIET BENT GEGAAN OF NOG STEEDS BENT, DAN KAN U ONDANKS DE LTD UW ACTIVITEITEN OPNIEUW HERVATTEN.
 • KORTOM ER WORDT EEN OPTIMALE BESCHERMING GEBODEN, WAARBIJ PRIVE- EN ZAKELIJKE BELANGEN VAN ELKAAR GESCHEIDEN BLIJVEN, EN DIT ALLES IS HEDENDAAGS GEEN OVERBODIGE LUXE !


Onze tarieven voor het oprichten van een Limited Company in verschillende landen :

 • Engeland : Pack Limited : contacteer ons voor een prijsofferte
 • Belgïe : Pack Limited + G.C.V. : contacteer ons voor een prijsofferte
 • Frankrijk : Pack Limited + EURL : contacteer ons voor een prijsofferte
 • Luxemburg : Pack Limited + bijkantoor : contacteer ons voor een prijsofferte
 • Offshore : contacteer ons voor een prijsofferte
 • Andere landen : op aanvraag ( Zwitserland, Duitsland, Nederland, Marokko, enz...)


Intresse voor Belgïe, wees dan op u hoede !

Er zijn kantoren ( uit Belgïe en Nederland ) die Limited Companies aanbieden voor een lager tarief. De meeste van deze kantoren zijn goed in hun service, maar zijn niet gespecialiseerd in de Belgische situatie. Belgïe stelt andere eisen aan de inschrijving van een Limited en verlangt ook andere documenten dan in Nederland.

Voor de Belgische autoriteiten moeten de documenten door een Engelse notaris zijn opgesteld en vervolgens door een beëdigd vertaler vertaald zijn. Hierdoor ontstaat er een prijsverschil in de oprichting.

 

 
 
 
 
By Laurent Ancelot

Copyright 2011 © Consultance & services

Find us on LinkedIn