VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE OPRICHTING VAN EEN ONDERNEMING IN ENGELAND

 

 - JURIDISCHE VRAGEN :

 •  Wat is de juridische status van een onderneming in Engeland ?

 Er zijn verschillende vormen van ondernemingen, de meest voorkomende zijn de «  LTD en de PLC ».


 •  Kan ik de naam van de onderneming kiezen ? 

Ja, u kan vrij de naam kiezen van uw onderneming. Het kan een engelse of een franse naam zijn. Wij verifiëren bij Companies House of de door u gekozen naam beschikbaar is. 


 • Hoe lang duurt het voor een onderneming op te richten ? 

Het duurt 7 werkdagen om een onderneming te creëren in Engeland. Wij zijn echter afhankelijk van de Engelse overheidsadministratie. 

 

 • Moet ik mij verplaatsen naar Engeland voor de oprichting van mijn onderneming ? 

De totale oprichting van uw onderneming in Engeland kan op afstand gebeuren. Het is dus niet nodig om zich ter plaatse te begeven. Indien u wenst te werken met uw onderneming, is het essentieel dat de dag van de activering u aanwezig bent in Engeland. 

 

 • Ik heb geen onderneming in Frankrijk, België of elders, kan ik dan dan toch een onderneming

 oprichten in Engeland ? 

Het is niet vereist om een onderneming geregistreerd te hebben in een ander land. Alle fysieke personen (individuele) of morale (bedrijf) en met eender welke nationaliteit, kunnen een onderneming in Engeland laten registreren.

 

 • Welke activiteiten kan men uitoefenen met een ondernemeing in Engeland? 

U kan alle commerciële activiteiten van verkoop van goederen en diensten uitoefenen, indien uw onderneming geactiveerd werd.

 

 • Moet er bij de oprichting van de onderneming een inbreng van kapitaal gebeuren? 

Een inbreng van kapitaal is niet verreist, wij regelen dit voor u.

 

 • Hoeveel personen zijn er nodig voor de oprichting van een onderneming? 

Er is slechts 1 directeur en 1 aandeelhouder nodig. De aandeelhouder en de directeur mogen éénzelfde persoon zijn, dus volstaat 1 persoon. 

 

 • Bestaat er in Engeland een register van de geregistreerde ondernemingen? 

Ja, deze laat toe om de naam van de onderneming te kennen samen met de oprichtingsdatum. De toegang tot de namen van de directeuren en aandeelhouders blijven daarentegen anoniem.

 

 • Welke rol speelt Consultance & Services bij de oprichting van de onderneming? 

Wij zijn een staf van adviseurs en gespecialiseerd in de oprichting van ondernemingen in Engeland. Dankzij onze samenwerking met expert-boekhouders ter plaatse, helpen wij u om uw onderneming op te richten en deze is dan dadelijk « gebruilsklaar ». Wij handelen enkel volgens de informatie dewelke u ons heeft verschaft en ditalles op vertrouwelijke basis.ADMINISTRATIEVE VRAGEN : 

 • In welke taal zijn de officiële documenten geschreven? 

Alle documenten welke wij u overhandigen zijn in het Engels geschreven.

 

 • Kan ik over een bureel beschikken in Engeland? 

U beschikt over een registratieadres welke u toelaat om gedurende een jaar lang daar uw briefwisseling en pakketten te ontvangen. Indien u wenst een bureel te huren, aarzel dan niet om ons te contacteren, wij kunnen u voorstellen aan contactpersonen terplaatse met preferentiële tarieven.

 

 • Indien ik briefwisseling ontvang op het registratie-adres, hoe kom ik dan in het bezit ervan ? 

Van zodra er briefwisseling voor u is zal u hiervan dezelfde dag nog per email worden van op de hoogte gebracht. Volgens u instructies, kan uw briefwisseling worden bewaard in onze burelen, gescand worden en verstuurd per email of verzonden worden naar het door u opgegeven adres.

 

 • Heeft u telefoon- en faxnummers aan te bieden ? 

Wij kunnen u deze dienst verlenen, maar het heeft extra kosten, contacteer ons voor een gepersonaliseerde offerte.

 

 • Wat is een « annual reurn » ? 

De jaarlijkse tax-aangifte (company registration annual return). Deze is verplicht en wordt door ons bureel ingevuld. Deze in opgenomen in ons jaarlijks pakket voor ondernemingen met als status « slapend » (dormant).

 

 • Wat gebeurt er als ik mijn « annual return » vergeet te betalen? 

Het Engelse systeem verplicht het « annual return », en indien zij niet tijdig werd betaald kan dit leiden tot een ontbinding van de onderneming, welke nadelige gevolgen met zich meebrengen.

 

 • De jaarlijkse vernieuwing van de onderneming vanaf het tweede jaar, gebeurt deze jaarlijks of is deze samenhangend met de datum van registratie? 

De jaarlijkse vernieuwing van uw onderneming vanaf het tweede jaar gebeurt via de registratiedatum. Bijvoorbeeld: uw onderneming is geregistreerd op 01 december 2011, de kosten van vernieuwing zijn te betalen voor 01 december 2012 en niet in het begin van het jaar 2012.

 

 • Heeft u een klantenservice ? 

Consultance & Services heeft een klantenservice in het Frans en dit het hele jaar door elke werkdag per telefoon of email om uw vragen te beantwoorden. Wij garanderen u een optimale dienstverlening.


  

BOEKHOUDING: 

 • Moet ik een boekhouding bijhouden? 

Dit hangt af van het type van de onderneming. Voor een onderneming type « dormant » neen, voor een « actieve » ja.

 

 • Waar moet mijn boekhouding zich bevinden? 

De boekhouding moet zich bevinden op het adres van de onderneming, in het geval dat dit adres bij ons is dan zal de boekhouding zich bevinden in onze burelen.

 

 • Heeft u boekhouders ? 

Consultance & Services heeft haar eigen boekhouders.

 

 • Ligt de prijs voor de boekhouding hoog ? 

Neen, Consultance & Services kan u een aantrekkelijke formule aanbieden voor uw boekhouding, een jaarlijks forfait, meen contact met ons op voor bijkomende inlichtingen.


  

 BANKREKENINGEN: 

 • Heb ik een bankrekening nodig in Engeland? 

Neen indien uw onderneming dormant is, indien u uw onderneming activeert ja.

 

 • Is de opening van een bankrekening betalend? 

Het is inbegrepen in de forfaitaire prijs voor de activatie van uw onderneming, let wel dat wij u een bank voorstellen, HSBC of andere en uw aanwezigheid is vanzelfsprekend vereist.

 

 •  Kan ik internationale verrichtingen uitvoeren met mijn bankrekening? 

Natuurlijk, u krijgt van de bank een toegang tot internet-banking, u beheert uw rekening en alle internationale transacties via een interneerverbinding waar u ook bevindt.

 

 • Zal ik een bankkaart ontvangen? 

U ontvangt een bankkaart van het type VISA, want inhoud dat u overal kan betalen waar men VISA aanvaard.


 By Laurent Ancelot


 
 
 
 
By Laurent Ancelot

Copyright 2011 © Consultance & services

Find us on LinkedIn